Nöjd kund enkät

Hur trivs du hos oss? Vad tycker du om vår service?

Under september kommer vi dela ut en enkät till alla våra hyresgäster. Vi vill gärna veta hur du trivs hos oss. Dina åsikter är viktiga och vi skulle därför uppskatta om du ville delta i vår undersökning om ditt boende. Svaren hjälper oss att se vad vi kan bli bättre på. För oss är det av stort värde att du tar dig tid och svarar på några frågor.

Undersökningen genomförs av AktivBo, ett företag med många års erfarenhet av hyresgästenkäter. Vill du ge synpunkter eller har frågor om enkäten kan du vända dig
till dem på telefonnummer 08-23 39 85 alternativt via mail på info@aktivbo.se.

Tack för att du tar dig tid att svara på enkäten!

Vänliga hälsningar,
Din hyresvärd

Svara_ankat