Om Bygg-Göta

Vi är Bygg-Göta

Bygg-Göta är en företagsgrupp som omfattar bl.a  Bygg-Göta Göteborg AB, Byggnads AB Westnia, Byggnads AB Nygården, AB Bygg-Cylindern samt Bygg-G Förvaltnings AB

Gruppen bedriver sedan snart 60 år byggnadsverksamhet, byggledning och fastighetsförvaltning, huvudsakligen avseende egna projekt och fastigheter. Verksamhetsområdet är Västsverige med inriktning på Göteborg med kranskommuner.

Förvaltningen omfattar drygt 100 egna fastigheter, både bostadshus och kommersiella fastigheter. Beståndet består av totalt ca 1 700 bostadslägenheter och ca  650 lokaler om tillsammans ca 450 000 m2. Vi eftersträvar att erbjuda våra hyresgäster ändamålsenliga lägenheter och lokaler med god service och standard till konkurrensmässiga priser.

Affärsidé

Bygg-Göta skall utveckla sina fastigheter genom om- och tillbyggnad samt underhåll och därigenom kunna locka hyresgäster och kunder med ändamålsenliga bostadslägenheter och lokaler för olika verksamheter och behov.

Bolagsgruppen skall vara en av de ledande på Göteborgsmarknaden. Byggnadernas särart skall bibehållas och förändringar skall ske varsamt med god arkitektur och kvalitet. Bolagsgruppen skall successivt utöka verksamheten genom nybyggnation och förvärv av fastigheter som passar in såväl geografiskt som strukturellt. Långsiktigheten i att behålla fastigheterna präglar verksamheten.

Hur vi hanterar personuppgifter

För Bygg-Göta är det viktigt att du känner dig trygg med behandlingen av dina personuppgifter. I bifogat dokument beskrivs bland annat vad personuppgifter är, hur dessa behandlas, samt dina rättigheter.

Vid frågor om behandlingen av dina personuppgifter kontakta oss på:

Bygg-G Förvaltnings AB
Att: Personuppgiftsansvarig
Box 1095
405 23 Göteborg

Telefon: 031-58 06 40

E-post: info@bygg-gota.se

Du kan läsa om dina rättigheter på https://www.datainspektionen.se  där du hittar mer information avseende behandling av dina personuppgifter.

 

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter:

Hållbarhetspolicy

Bygg Götas hållbarhetsarbete utgår från följande tre verksamhetsmål:

Ekologisk hållbarhet – Vi minskar hela tiden vår användning av fossila bränslen. Vi använder resurssnåla metoder och förnyelsebart material där så är möjligt. Den ekologiska hållbarheten är en del av vårt dagliga arbete och tankesätt.

Social hållbarhet – Vi har ett stort engagemang för människor, såväl våra egna anställda som de som står utanför arbetsmarknaden eller på annat sätt lever i utsatta situationer. Förutom att värna om vår egen sunda arbetsmiljö är vi dessutom engagerade i flera välgörenhetsorganisationer som verkar för ett bättre samhälle.

Ekonomisk hållbarhet – Vi arbetar för en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt. Detta uppnås genom ett effektivt användande av kapital, såväl mänskligt som ekonomiskt, i kombination med vårt tankesätt kring den ekologiska och sociala hållbarheten.