Med anledning av Covid-19

Coronaviruset – vad ska jag tänka på?

Vi är måna om dig som hyresgäst men också om våra medarbetare och därför är det viktigt att alla bidrar till att minska risken för spridning av coronaviruset.

  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk eller om du har symptom på covid-19.
  • Begränsa sociala kontakter där smittan kan spridas.
  • Följ råd och anvisningar från Folkhälsomyndigheten och på www.1177.se.

Avslutningsvis vill vi be dig att avvakta med din felanmälan om det inte är av akut karaktär. En akut åtgärd är om risk finns för skada på person eller egendom om inte åtgärd vidtas. I de fall du är osäker ska du naturligt ringa vår personal som då avgör om det är akut eller inte.