Pagodenområdet, Göteborg

Det som tidigare kännetecknades av ruffiga industribyggnader på fel sida järnvägen har, efter flera års arbete med renoveringar och förädling, idag börjat resan mot ett attraktivt och spännande område fullt av liv.

Kämpegatan 4-16 förvärvades på 1970-talet av dåvarande Vin & Sprit och har sedan dess bestått av framförallt lagerlokaler. 2016 påbörjades arbetet med att omvandla husen till exklusiva kontor med en industriell känsla och sedan dess har Pagodenområdet tagit form.

Ett nytt kontorshus har byggts på den gemytliga innergården som kantas av de varsamt renoverade tegelbyggnaderna på Kämpegatan 4-12. Arbetet fortskrider och med varsam hand kommer även resten av fastigheterna på Kämpegatan under de närmsta åren att få ett nytt utseende och utökat användningsområde.

”Möt mig där båtarna rullar ut” sjunger Håkan Hellström och aldrig förr har det känts så lockande att bege sig till Gullbergs Kaj Paradis.