Arnegårdsgatan 11

Fastigheten är belägen i Eklanda Industriområde i Mölndals kommun och granne är Audi Göteborg och Porsche Center. Ytan är ca 2150 m².
Idag förhyrs fastigheten av Audi Begagnat.

 

gulvesP7012564_rs