Porsche

År 2004 tecknades hyresavtal med Porsche Center för uppförande av egen designad byggnad för försäljning och service av prestigemärket Porsche. Den nya anläggningen är belägen i Eklanda Industriområde med adress Arnegårdsgatan 13, Mölndal. Hyresgästen flyttade in sommaren 2005 på en yta av ca 1200 m² och planer finns redan på utökade ytor.

Porsche(3) Porsche(2) Porsche(4)