Rusta

I slutet av 2005 tecknades hyresavtal med Rusta AB och 10 månader senare, hösten 2006, invigdes den nybyggda lokalerna. Den förhyrda ytan uppgår till ca 2000 m² och byggnaden är uppförd i det nya handelsområdet Lassabacka, Varberg.

Det första Rusta-varuhuset öppnades 1986 och idag har Rusta-kedjan 52 butiker i Sverige och ca 19 miljoner kunder per år.

Rusta Rusta(4)

Rusta(3) Rusta(2)