STO

År 2006 tecknades hyresavtal med Sto för uppförande av nytt StoCenter med lager och kontor med adress Arnegårdsgatan 20, Mölndal. Sto Scandinavia AB ingår i den tyska koncernen Sto AG, en av världens ledande leverantörer av putsade isolersystem. Lokalerna invigdes år 2007.

Sto(1) Sto(2) Sto(3)