Resultat av hyresgästenkät 2014

 

Resultatet av hyresgästundersökningen som genomfördes under hösten 2014

Hyresgästenkäten 2015