Odinsplatsen 1-2

Fastigheten på Odinsplatsen 1-2 har genomgått en totalrenovering både in- och utvändigt. Fastigheten har förutom ny fasad, fönster och tak även fått en helt ny interiör. Arbetena påbörjades i januari 2014 och stod färdigt våren 2015. Utanför har en fantastisk park vuxit fram med bänkar och en vacker fontän. Hela Odinsplatsen har verkligen genomgått en förvandling de senaste åren och har nu blivit en plats för många nya företag, rekreation och flertalet caféer och restauranger!

Odinsplatsen 1-2   Odinsplatsen butiker   Odinsplatsen Specialized