Boenderegler studentbostad

Vid inflyttningen……
Inflyttning
Inflyttning sker normalt klockan 12.00 på tillträdesdagen. Om tillträdesdagen infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag får Du flytta in först nästkommande vardag.
Nycklar
Nycklarna till Din lägenhet kan du hämta, efter överenskommelse, på fastighetsskötarexpeditionen, Ranängsgatan 5.
Besiktningsprotokoll
Din nya bostad är besiktigad och ett besiktningsprotokoll skall vara upprättat. Saknar Du protokollet, eller om det uppstår andra problem i samband med inflyttningen, kontakta i första hand fastighetsskötaren.
När Du bor i  studentlägenhet……
Trivsel
För alla hyresgästers trevnad har Du som hyresgäst, genom att teckna ett hyresavtal med oss, förbundit Dig att vårda lägenheten och övriga utrymmen i fastigheten. Iaktta god ordning och respektera grannars behov av trevnad och studiero.
Felanmälan
Felanmälan gör Du första hand till fastighetsskötaren. Vid allvarliga fel som inträffar kvällar och helger, ring Securitas 031-80 40 50.
Städning
Entréer, trappor och korridorer städas 1 gång/vecka. Alla föremål och
saker som ställs eller kvarlämnas utanför och i korridorer bortforslas
och kommer därefter att slängas.
Cykelparkering
Det är förbjudet att förvara cyklar i trapphus, korridorer och lägenheter.
Det finns cykelparkering på innergården samt i förråd i fastigheten.
Lägenhetsförråd
I källaren finns ett mindre lägenhetsförråd till varje lägenhet.
Tvättstuga
I källarvåningen finns också en gemensam tvättstuga. Det är inte tillåtet att installera egen tvättmaskin och torktumlare i lägenheten.
Hyresbetalning
Hyran betalar Du i förskott varje månad senast den sista vardagen i månaden. Betalar Du hyran efter månadsskiftet debiteras Du en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta.
Hemförsäkring
Du kan bli ersättningsskyldig för skador Du orsakar i fastigheten, till exempel läckage från ett trasigt akvarium eller läckande diskmaskin. Det gäller även ett sönderslaget tvättställ eller wc-stol. Vi rekommenderar Dig att teckna en hemförsäkring.
Husdjur
Du får inte ha husdjur i bostaden. Det beror främst på att även allergiker ska kunna bo i fastigheten.
När Du flyttar ut…..
Uppsägning
Uppsägning skall alltid vara skriftlig och skickas till oss. Uppsägningstiden framgår av Ditt hyresavtal och är tre kalendermånader och räknas alltid från den sista i den månad som uppsägningen kommer oss tillhanda. Under uppsägningstiden är Du skyldig att låta lägenheten visas för nya hyresgäster.
Besiktning
När Du säger upp Din bostad sker en avflyttningsbesiktning inom de
tre sista veckorna av kontraktstiden. Kontakta fastighetsskötaren och
boka tid för besiktning.
Utflyttning
Vid utflyttning bör Du tänka på följande:
– nycklarna måste Du lämna till fastighetsskötaren senast 12.00 på avflyttningsdagen. Alla nycklar skall återlämnas.
Saknas   någon nyckel, debiteras Du för låsbyte.
– Återställ lägenheten i dess ursprungliga skick innan besiktning.
– Töm bostad och förråd på Dina tillhörigheter
– Säg upp bredbandet och el-abonnemang senast 30 dagar innan avflyttning, anmäl adressändring.
Städning
Tänk på att städa bostaden noggrant vid avflyttningen, enligt våra anvisningar, så att nästa hyresgäst kan flytta in utan problem. Är städningen eftersatt, debiteras Du för städningen. Till Din hjälp finns en CHECKLISTA som Du kan använda vid städningen.