Våra bostadsfastigheter

Bygg-Göta har omkring 100 egna fastigheter fördelat på bostadshus och kommersiella fastigheter.
Beståndet består av totalt ca 1 700 bostadslägenheter och 650 lokaler om totalt ca 450 000 m2.
Vi verkar främst i Västsverige med fokus på Göteborg och kranskommunerna.
Vi eftersträvar att erbjuda våra hyresgäster ändamålsenliga lägenheter och lokaler med god
service och standard till konkurrensmässiga priser.
Här hittar du alla våra bostadsfastigheter